Giá Xe cập nhật

Bảng Giá Xe
Kia Morning GT-Line: 439000000 đ
Kia Morning X-Line: 439000000 đ
Bảng Giá Xe
KIA Cerato 1.6 MT: 544000000 đ
KIA Cerato 1.6 AT Deluxe: 584000000 đ
KIA Cerato 1.6 AT Luxury: 639000000 đ
KIA Cerato 2.0 AT Premium: 685000000 đ
Bảng Giá Xe
KIA Rondo 2.0 Standard MT: 559000000 đ
KIA Rondo 2.0 GAT: 655000000 đ
Bảng Giá Xe
Optima 2.0 Luxury: 759000000 đ
Optima 2.4 GT Premium: 919000000 đ
Bảng Giá Xe
Seltos Deluxe 1.4Turbo: 609000000 đ
Seltos Luxury 1.4Turbo: 659000000 đ
Seltos Premium 1.4Turbo: 729000000 đ
Bảng Giá Xe
Soluto mt(1.4 MT 5 cấp): 369000000 đ
Soluto mt deluxe(1.4 MT 5 cấp): 404000000 đ
Soluto at deluxe(1.4 AT 4 cấp): 429000000 đ
Soluto at Luxury(1.4 AT 4 cấp: 469000000 đ
Bảng Giá Xe
Kia Sedona phiên bản 2.2 DAT DELUXE: 1019000000 đ
Kia Sedona phiên bản 2.2 DAT LUXURY: 1149000000 đ
Kia Sedona phiên bản 3.3 GAT PREMIUM: 1359000000 đ
Sedona DAT Signature: 1289000000 đ
Sedona GAT Signature: 1519000000 đ
Bảng Giá Xe
Kia Sorento Deluxe Diesel: 1079000000 đ
Kia Sorento Luxury Diesel: 1179000000 đ
Kia Sorento Premium AWD Diesel: 1279000000 đ
Kia Sorento Signature AWD Diesel (6 ghế): 1349000000 đ
Kia Sorento Signature AWD Diesel (7 ghế): 1349000000 đ
Kia Sorento Luxury Xăng: 1099000000 đ
Kia Sorento Premium AWD Xăng: 1179000000 đ
Kia Sorento Signature AWD Xăng (6 ghế): 1299000000 đ
Kia Sorento Signature AWD Xăng (7 ghế): 1279000000 đ